top of page

avtryck

Informationsskyldighet enligt 5 § e-handelslagen, 14 § bolagsbalken, 63 § handelsregler och upplysningsskyldighet enligt 25 § medielagen

Företagsnamn: Tatyana Blachnik | Företagsnamn: Hortus Botanicus  | Alter Platz 31, 9020 Klagenfurt am Wörthersee

Typ av företag: enskild firma

Domstolsort: Klagenfurt

office@botanicus-carinthia.at

Myndighet enligt EKG: Klagenfurts kommun

Tillämplig lagstiftning: handelsregler

Rättslig form: enskild firma

WKO info  UID: ATU75581167

yrkesjuridik:  handelsbestämmelser  www.ris.bka.gv.at

Informationsskyldighet enligt EKG och medielag

Mediaägare: Företagsnamn: Tatjana Blachnik | Företagsnamn: Hortus Botanicus  | Alter Platz 31, 9020 Klagenfurt am Wörthersee

Webbdesign: www.dieda.xyz

tvistlösning
Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för onlinetvistlösning (OS):
https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Vår e-postadress hittar du ovan i förlaget.
Vi är inte villiga eller skyldiga att delta i något tvistlösningsförfarande
delta i konsumentskiljenämnden.

Tatyana Blachnik  ansvarar inte för innehållet på externa webbplatser. Illustrationer, information och detaljer på denna webbplats representerar inte någon form av tyst löfte eller garanti av något slag. Ändringar eller förbättringar är möjliga när som helst.

Erbjudandet riktar sig i allmänhet till vuxna. Personer under 18 år bör inte överföra några personuppgifter till mig utan samtycke från sina föräldrar eller vårdnadshavare.

 

Ansvar för innehållet på denna webbplats

Innehållet på denna webbplats  skapades med största möjliga omsorg. Jag ansvarar för innehållets riktighet, fullständighet och aktualitet  dock ingen garanti. Som tjänsteleverantör är jag ansvarig för mitt eget innehåll på dessa sidor i enlighet med allmänna lagar. Jag är dock inte skyldig att övervaka överförd eller lagrad information från tredje part eller att undersöka omständigheter som tyder på olaglig aktivitet. Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information enligt allmänna lagar förblir opåverkade. Ansvar i detta avseende är dock endast möjligt från den tidpunkt då kännedom om ett specifikt lagöverträdelse är känt. Så fort jag får kännedom om några brott mot lagen kommer jag att göra det  ta bort detta innehåll omedelbart.

 

Denna webbplats är värd på Wix.com-plattformen. Wix.com förser mig med onlineplattformen som jag menar  sälja tjänster till mina kunder. Personlig information kan lagras genom Wix.coms datalagring, databaser och allmänna Wix.com-applikationer. Denna data lagras på säkra servrar bakom en brandvägg.
 

Jag kan kontakta dig för att meddela dig om ditt konto, felsöka problem med ditt konto, lösa en tvist, samla in avgifter, uttrycka dina åsikter genom undersökningar eller frågeformulär, skicka uppdateringar om min verksamhet eller om det är nödvändigt att kontakta dig om vår användare avtal, tillämpliga nationella lagar och alla avtal jag har med dig,  förstärka. För dessa ändamål kan jag dig  via e-post, telefon, SMS, Business WhatsApp eller post.

Ansvar för länkar till tredje parts webbplatser

Mitt erbjudande innehåller länkar till externa hemsidor. Jag har inget som helst inflytande på innehållet på dessa externa webbplatser. Därför kan jag inte ta något ansvar för detta externa innehåll. Respektive leverantör eller operatör av sidorna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrollerades för eventuella lagöverträdelser vid tidpunkten för länkningen. Olagligt innehåll kunde inte kännas igen vid tidpunkten för länkningen. En permanent kontroll av innehållet på de länkade sidorna är dock inte rimlig utan konkreta bevis på ett intrång. Så snart jag blir medveten om lagöverträdelser kommer jag att ta bort sådana länkar omedelbart.

upphovsrätt

Jag anstränger mig för att alltid iaktta andras upphovsrätt eller att använda självskapade och licensfria verk. Innehållet och verken på denna webbplats är föremål för upphovsrätt. Tredje parts bidrag markeras som sådana. Duplicering, redigering, distribution och all form av utnyttjande utanför upphovsrättens gränser kräver skriftligt medgivande från respektive författare eller skapare. Nedladdningar och kopior av min webbplats är inte tillåtna.

Dataskydd

jag lägger  stor vikt för skyddet av dina uppgifter. För att kunna informera dig fullt ut om användningen av personuppgifter ber jag dig att ta del av följande dataskyddsinformation.

Personlig information

Personuppgifter du lämnar om detta  Skicka in webbplats elektroniskt, såsom namn, e-postadress, adress  eller annan personlig information kommer endast att användas av mig för det angivna ändamålet, förvaras säkert och inte vidarebefordras till tredje part. Leverantören samlar automatiskt in och lagrar information på webbservern såsom webbläsare som används, operativsystem, referenssida, IP-adress, tidpunkt för åtkomst etc. Denna data kan inte tilldelas specifika personer utan att kontrollera andra datakällor och vi utvärderar inte denna information ytterligare så länge det inte finns någon olaglig användning av min webbplats är tillgänglig.

Formulärdata och kommentarer

Om webbplatsbesökare lämnar kommentarer eller formulärposter sparas de inmatade uppgifterna och deras IP-adresser. Detta görs för att vara på den säkra sidan ifall någon skriver olagligt innehåll (förolämpningar, vänster- eller högerextrema propaganda, hatinlägg etc.). I det här fallet är jag intresserad av författarens identitet.

småkakor

Cookies är små filer som gör det möjligt för denna webbplats att lagra specifik, användarrelaterad information på besökarens dator medan min webbplats besöks. Cookies hjälper mig att avgöra hur ofta och antalet användare av min webbplats används, samt att göra mina erbjudanden bekväma och effektiva för dig. jag använder  å ena sidan sessionscookies, som endast cachelagras under den tid du använder vår webbplats, och å andra sidan permanenta cookies för att registrera information om besökare som upprepade gånger besöker vår webbplats. Syftet med att använda dessa cookies är att kunna erbjuda optimal användarvägledning och känna igen besökare samt att kunna presentera en så attraktiv webbsida och intressant innehåll som möjligt vid upprepad användning. Innehållet i en permanent cookie är begränsat till ett identifikationsnummer. Namn, IP-adress etc. sparas inte. En individuell profil av ditt användningsbeteende äger inte rum. Det är även möjligt att använda mina erbjudanden utan cookies. Du kan avaktivera lagringen av cookies i din webbläsare, begränsa den till vissa webbplatser eller ställa in din webbläsare (Chrome, IE, Firefox,...) så att den meddelar dig så snart en cookie skickas. Du kan också ta bort cookies från din PC:s hårddisk när som helst. Observera dock att du i detta fall måste räkna med en begränsad visning av sidan och begränsad användarvägledning.

Dataskyddsdeklaration för användning av Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. ("Google"). Google Analytics använder så kallade "cookies", textfiler som lagras på din dator och möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Om IP-anonymisering aktiveras på denna webbplats kommer din IP-adress att förkortas i förväg av Google inom EU:s medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en server
Överförd till Google i USA och förkortad där. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsoperatören. IP-adressen som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med annan Google-data. Du kan förhindra lagring av cookies genom att ställa in din webbläsarprogramvara i enlighet därmed; jag vet  Vi vill dock påpeka att du i det här fallet kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats i sin fulla utsträckning. Du kan också hindra Google från att samla in data som genereras av cookien och relaterad till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och från att behandla dessa data av Google genom att klicka på följande länk ( https:// tools.google.com /dlpage/gaoptout?hl=de ) och installera den tillgängliga webbläsarens plugin.

Du hittar mer information om användarvillkor och dataskydd under  https://www.google.com/analytics/terms/de.html  eller under  https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de . Vi vill påpeka att på denna webbplats har Google Analytics utökats med koden "gat._anonymizeIp();" för att säkerställa att IP-adresser registreras anonymt (så kallad IP-maskering).

Google kartor

Den här webbplatsen använder Google Maps för att visa kartinformation. Vid användning av Google Maps samlar, bearbetar och använder Google även data om användningen av Maps-funktionerna av besökare på webbplatsen. För mer information om databehandling av Google, se Googles sekretesspolicy  https://www.google.at/intl/de/policies/privacy/  avlägsna. Där kan du även ändra dina inställningar i dataskyddscentret så att du kan hantera och skydda din data.

 

Integritetspolicy för användning av  Facebook

Plugins från det sociala nätverket Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA är integrerade på min webbplats. Du kan känna igen Facebook-plugins på Facebook-logotypen eller "Gilla-knappen" ("Gilla") på vår sida. En översikt över Facebook-plugins finns här:  https://developers.facebook.com/docs/plugins/ .
När du besöker våra sidor upprättas en direkt koppling mellan din webbläsare och Facebook-servern via plugin. Facebook får informationen om att du har besökt vår sida med din IP-adress. Om du klickar på Facebook "Gilla"-knappen medan du är inloggad på ditt Facebook-konto kan du länka innehållet på våra sidor till din Facebook-profil. Detta gör att Facebook kan associera ditt besök på vår webbplats med ditt användarkonto. Vi vill påpeka att vi, som leverantör av sidorna, inte har någon kännedom om innehållet i de data som överförs eller hur de används av Facebook. Du hittar mer information om detta i Facebooks dataskyddsförklaring på  https://www.facebook.com/policy.php  Om du inte vill att Facebook ska koppla ditt besök på våra sidor till ditt Facebook-användarkonto  logga ut från ditt Facebook-användarkonto.

Integritetspolicy för användning av  Google företag

https://policies.google.com/privacy?hl=de

Integritetspolicy för användning av  Twitter

Twitter-tjänstens funktioner är integrerade på min webbplats. Dessa funktioner erbjuds av Twitter Inc., Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Genom att använda Twitter och Twitter-knapparnas funktioner länkas de webbplatser du besöker till ditt Twitter-konto och görs kända för andra användare. Dessa uppgifter överförs även till Twitter. jag vet  påpeka att jag, som leverantör av webbplatsen, inte har någon kännedom om innehållet i den överförda informationen eller hur den används av Twitter. För mer information, se Twitters sekretesspolicy på  https://twitter.com/privacy?lang=de .  Du kan ändra dina dataskyddsinställningar på Twitter i kontoinställningarna under  https://twitter.com/settings/account  att förändra.

Dataskyddsförklaring för användning av YouTube

YouTube-tjänstens funktioner implementeras på min webbplats. Dessa funktioner erbjuds av YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. De integrerade videorna placerar cookies på användarens dator när webbplatsen öppnas. Den som har avaktiverat inställningen av cookies för Googles annonsprogram behöver inte räkna med sådana cookies när de tittar på YouTube-videor. YouTube lagrar dock även icke-personlig användningsinformation i andra cookies. Om du vill förhindra detta måste du blockera det i webbläsaren ​

Dataskyddsdeklaration för användning av LinkedIn

Min webbplats använder funktioner från det sociala nätverket LinkedIn. Leverantören är LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Varje gång en av våra webbplatser som innehåller LinkedIn-funktioner öppnas upprättas en anslutning till LinkedIns servrar. LinkedIn informeras om att du har besökt vår webbplats med din IP-adress. Om du klickar på LinkedIn-knappen och är inloggad på ditt LinkedIn-konto, kan LinkedIn tilldela ditt besök på vår webbplats till dig och ditt användarkonto. Jag vill påpeka att jag som leverantör av sidorna inte har någon kännedom om innehållet i den överförda informationen eller hur den används av LinkedIn.  Du kan hitta mer information om detta i LinkedIns integritetspolicy på:  https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy .

Dataskyddsdeklaration för användning av XING

Min webbplats använder funktioner i det sociala medienätverket XING. Leverantören är XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Tyskland. Varje gång en av mina sidor som innehåller XING-funktioner tas fram, upprättas en anslutning till XING-servrarna. XING  kan få information om att du har besökt vår webbplats med din IP-adress. Om du klickar på XING  klicka och i ditt XING-konto  Om du är inloggad kan det vara möjligt för XING att tilldela ditt besök på vår webbplats till dig och ditt användarkonto. Jag vill påpeka att jag som leverantör av sidorna inte har någon kännedom om innehållet i de överförda uppgifterna eller hur de används av XING  att ha.  Ytterligare information om dataskydd hos XING finns i  Sekretesspolicy nedan  https://www.xing.com/privacy .

Dataskyddsdeklaration för användning av Instagram

Instagram-tjänstens funktioner är integrerade på min webbplats. Dessa funktioner erbjuds av Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Om du är inloggad på ditt Instagram-konto kan du länka innehållet på våra sidor till din Instagram-profil genom att klicka på Instagram-knappen. Detta gör att Instagram kan associera ditt besök på vår webbplats med ditt användarkonto. jag vet  påpeka att jag, som leverantör av sidorna, inte har någon kännedom om innehållet i den överförda informationen eller hur den används av Instagram.
För mer information, se Instagrams integritetspolicy  https://www.instagram.com/about/legal/privacy/ .

Sekretesspolicy för Google Adsense

Den här webbplatsen använder Google AdSense, en tjänst för att integrera annonser från Google Inc. ("Google"). Google AdSense använder så kallade "cookies", textfiler som lagras på din dator och som möjliggör en analys av användningen av webbplatsen. Google AdSense använder även så kallade web beacons (osynlig grafik). Dessa webbfyrar kan användas för att utvärdera information som besökstrafik på dessa sidor.

Informationen som genereras av cookies och webbsignaler om användningen av denna webbplats (inklusive din IP-adress) och leverans av reklamformat överförs till en Google-server i USA och lagras där. Denna information kan komma att vidarebefordras av Google till Googles avtalspartner. Google kommer dock inte att slå samman din IP-adress med annan data som lagras av dig.

Du kan förhindra installationen av cookies genom att ställa in din webbläsarprogramvara i enlighet därmed; jag  klok  Vi vill dock påpeka för dig att i det här fallet kan du om tillämpligt inte använda alla funktioner på denna webbplats fullt ut. Genom att använda denna webbplats samtycker du till behandlingen av uppgifter om dig av Google på det sätt och för de syften som anges ovan.  

rätt att lämna information

Du har rätt till information om de uppgifter som lagras om dig, dess ursprung och mottagare samt syftet med lagringen när som helst.

Fotokrediter

Fotograf Dieda.xyz | DI Daniela Heiden

bottom of page