top of page

Dataskydd

Uppfyllelse av dataskyddsinformationsskyldigheten för webbplatser

Förklaring om uppgiftsskyldighet

Skyddet av dina personuppgifter är särskilt viktigt för mig. jag bearbetar  Dina uppgifter är därför uteslutande baserade på lagbestämmelserna (GDPR, TKG 2003). Jag informerar dig i denna dataskyddsinformation  Du om de viktigaste aspekterna av databehandling på min hemsida.

 

Kontakt med Tatyana Blachnik

Använder du formuläret på hemsidan, sms, whatsapp, telefon  eller kontakta mig via e-post så kommer uppgifterna du lämnar att användas i syfte att behandla begäran och vid följdfrågor  ett  år sparat med mig. Jag ger dessa uppgifter  inte utan ditt samtycke.

De uppgifter du lämnar är också för  Utförande av kontrakt  eller för genomförande  åtgärder före ingående av avtalet. Jag kan inte sluta avtalet med dig utan dessa uppgifter.  Jag använder både cookies och analysverktyg.

 

Information om dina rättigheter

Du har i princip rätt till information, rättelse, radering, begränsning, dataöverföring, återkallelse och invändning. Om du anser att behandlingen av dina uppgifter bryter mot dataskyddslagen eller att dina dataskyddsanspråk på annat sätt har kränkts på något sätt, vänligen kontakta mig eller så kan du klaga till tillsynsmyndigheten. I Österrike är detta dataskyddsmyndigheten.

Du når mig under följande kontaktuppgifter:

Tatyana Blachnik

Alter Platz 31 / Herrengasse 1

9020 Klagenfurt am Woerthersee ​​​​

+43 463 507026

office@botanicus-carithia.at

Status: juli 2020  

 

Produkten av samarbetet mellan alla ekonomiska kamrar.

Om du har några frågor, vänligen kontakta handelskammaren i din federala stat:

Burgenland, tel nr: 05 90907, Kärnten, tel nr: 05 90904, Niederösterreich Tel nr: (02742) 851-0,

Oberösterreich, tfnr: 05 90909, Salzburg, tfnr: (0662) 8888-0, Steiermark, tfnr: (0316) 601-0,

Tyrolen, tel nr: 05 90905-1111, Vorarlberg, tel nr: (05522) 305-0, Wien, tel nr: (01) 51450-1615,

Lägga märke till! Du kan också hitta denna information på Internet på  https://wko.at . För alla personbeteckningar gäller den valda formen för båda könen!

bottom of page