top of page

Betingelser

Syfte :

Webbportalen används för att annonsera och sälja våra varor och tjänster samt för att presentera vårt företag

1 § Tillämpningsområde
Våra försäljningsvillkor gäller exklusivt. Kundens villkor som avviker från våra försäljningsvillkor är inte giltiga.

2 § Ingående av kontrakt
Beställningen är bindande. Vi kan acceptera dem efter eget gottfinnande inom 2 veckor antingen genom att skicka varorna eller genom en orderbekräftelse.

§ 3 Ångerrätt
Kunden har rätt att annullera beställningen inom 7 arbetsdagar för kunder från Österrike och 14
arbetsdagar för kunder från utlandet att ångra sig efter att ha mottagit varan.

1. Beställningen träder i kraft endast om den inte avbokas inom 7 arbetsdagar för kunder från Österrike eller 14 arbetsdagar för kunder från Tyskland efter mottagandet av varorna. Perioden börjar först vid mottagandet av leveransen av varor.
2. Att returnera varorna till oss i tid inom denna period är tillräckligt för att ångerfristen ska uppfyllas.
3. Vid ångerrätt är vi skyldiga att återbetala redan gjorda betalningar för leverans av varor.
4. Vid ångerrätt är du skyldig att returnera mottagna varor på egen bekostnad.
5. Kunden är skyldig att betala skadestånd om varan har försämrats, gått under eller om det är omöjligt att returnera varan och kunden ansvarar för dessa omständigheter, dvs vid uppsåt eller oaktsamhet.
6. Varorna ska returneras oanvända och i nyskick, tillsammans med originalfaktura.
7. Ångerrätten gäller inte hygienartiklar och artiklar som används i intimområdet samt salvor och oljor om de inte längre finns i originalförpackningen.

§ 4 Reservation av pris-/produktändringar och leverans
De aktuella priserna inklusive moms gäller plus angivna fraktkostnader. Vi har rätten till prisändringar. Vi förbehåller oss rätten att inte acceptera order på varor från kunder och inte utföra dem om de inte är tillgängliga. I detta fall kommer vi att meddela dig omedelbart och återbetala din betalning.

§ 5 Betalning och leverans
Vi levererar mot betalning  eller postförskott plus de fraktkostnader som anges på beställningsformulären. Försändelsen av varorna, inklusive lämplig försäkring, till den leveransadress som kunden angett sker på uppdrag av och för kundens räkning. Risken för förlust och skada övergår till kunden när godset överlämnas till speditören, speditören eller Österreichische Post AG.
Vi strävar efter att hålla de leveransdatum vi har meddelat så långt det är möjligt. Leveransdatum är inte garanterade, även om de har bekräftats av oss. Leveranssvårigheter på grund av omständigheter som vi inte är ansvariga för, inklusive eventuella leveransförseningar från våra leverantörers sida, ger oss rätt att förlänga leveranstiden eller att frånträda avtalet. Ersättningskrav från kunden på grund av försenad eller utebliven leverans är i alla fall uteslutna.

6 § Äganderättsförbehåll
Vi förbehåller oss äganderätten till de levererade varorna tills köpeskillingen har betalats i sin helhet.

§ 7 Garanti
Den lagstadgade garantitiden gäller. Samma tid gäller även för anspråk på ersättning för följdskador, i den mån inga anspråk av skadestånd görs gällande. Krav på skadestånd för direkta och/eller indirekta skador är uteslutna såvida vi inte gjort oss skyldiga till uppsåt eller grov vårdslöshet. För att hävda garanti- och ansvarsanspråk måste originalfakturan skickas in.
Vi är endast ansvariga för produkter från tredje part inom ramen för garantin från respektive tillverkare.
Vi är inte ansvariga för innehållet i de produkter som säljs av oss, och inte heller för tillåtligheten av att släppa ut dem på marknaden i det land där leveransplatsen efterfrågas av kunden. I vilket fall som helst är vårt ansvar begränsat till två gånger respektive ordervärde.

§ 8 Fraktkostnader
De fraktkostnader som anges på hemsidan gäller. Se även 5 §.

9 § dataskydd
Vi använder dina beställningsrelaterade uppgifter uteslutande för att behandla och behandla din beställning.

10 § Lagval
Endast österrikisk lag. Tillämpningen av FN:s försäljningskonvention är utesluten.

§ 11 Övrigt
Vi säljer endast produkter som följer österrikisk lag. Istället för priser är våra tidigare gällande försäljningspriser. Med reservation för typografiska och tryckfel.

bottom of page